Zalando
Personvernerklæring

PDF-Version
Siste revisjon: 07/2021 eldre versjoner
eldre versjoner PDF

Denne personvernerklæringen gir deg et overblikk over hvordan dataene du oppgir til Zalando blir behandlet. Den gjelder for alle nettsider, apper og andre tjenester og ytelser som Zalando tilbyr.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæring eller generelt om datasikkerhet hos Zalando, kan du gjerne kontakte vårt personvernombud på personvern@zalando.no. Dette er også stedet du henvender deg hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter i forbindelse med innsyn eller sletting av data eller en annen rettighet du har iht. GDPR art. 15-22, - eller hvis du ønsker å trekke tilbake samtykke til markedsføring, bestille av nyhetsbrevet el.lign. Du finner mer informasjon under "Hvilke personvernrettigheter har jeg?" og "Kontakt".

Personvernerklæringen kan leses på forskjellige måter: Så du finner det du trenger. I dette avsnittet finner du først en del grunnleggende informasjon. Deretter har vi strukturert denne personvernerklæringen med tanke på hvilke temaer som kan være relevante for deg og delt den opp i kapitler. Hvis du allerede er "proff" på dette, kan du bruke rulleboksen nedenfor og gå rett til de enkelte kapitlene.

Som innledning til hvert kapittel finner du et kort sammendrag. Det gir deg et rast overblikk over hva kapittelet inneholder. Hvis det du ønsker er et generelt inntrykk av hvilke typer databehandling det er snakk om, anbefaler vi at du leser sammendragene. Hvis du ønsker å gå mer inn på detaljer, kan du klikke på "mer" under hvert av sammendragene. Da kan du lese hele innholdet av det aktuelle kapittelet.

Vi har prøvd å unngå å bruke kryssreferanser. På den måten blir informasjonen sammenhengende, uansett hvilket kapittel du holder på med. Derfor vil du se at mye gjentar seg, hvis du leser personvernerklæringen fra ende til annen. Men noen kryssreferanser var helt nødvendige. For eksempel har vi samlet alle spesielle, nasjonale regelverk i et eget kapittel som vi henviser til når det finnes lokale regler for databehandlingen.

Tjenestene og tilbudene personvernerklæringen gjelder for: Måten vi hos Zalando behandler opplysningene om deg på, er den samme for det meste av det vi tilbyr. Derfor gjelder denne personvernerklæringen for alle tjenester og fordeler vi tilbyr kunder i Europa. Dette er uavhengig av om tilbudet kommer på en nettside, en app, i en butikk, per telefon eller i forbindelse med et arrangement, på sosiale media eller andre kanaler. For å forenkle det hele, bruker vi begrepet "tjenester" for slike "normaltilfeller".

Det finnes imidlertid også tjenester der vi i unntakstilfelle behandler personopplysningene dine på andre måter eller til andre formål. Det kan ha å gjøre med typen service eller spesielle krav i enkelte land. Når vi snakker om slike "avvik fra normaltilfeller", kaller vi det "tjenesterelatert" eller "landspesifikk".

Vi gjør også oppmerksom på at Zalando ikke er ett enkelt foretak. Zalando er en gruppe som består av mange foretak. Det er ikke slik at alle disse foretakene tilbyr deg tjenester eller behandler opplysninger om deg. For enkelhets skyld nevner vi nedenfor derfor bare de foretakene i Zalando-gruppen som faktisk kommer i berøring med personopplysninger. Når vi senere refererer til "Zalando", "vi" eller "oss", mener vi altså de ansvarlige foretakene i Zalando-gruppen.

I denne personvernerklæringen får du vite:

  • Hvilke data Zalando lagrer.
  • Hva vi gjør med disse opplysningene og hvorfor vi trenger dem.
  • Hvilke rettigheter og valgmuligheter du har i forbindelse med dette.
  • Hvilken teknologi og data vi bruker for å personalisere og avstemme tjenester og innhold så vi kan gi deg en sikker, enkel og individuell shoppingopplevelse.
  • Hvilken teknologi og data vi bruker til reklameformål, inkl. trackingteknologien vi anvender.

1. Hvilke data gjør Zalando bruk av?

Zalando tilbyr deg forskjellige tjenester som du kan benytte deg av på forskjellige måter. Vi får tilgang til data fra forskjellige kilder, avhengig av hvilke tjenester du bruker og om du er i kontakt med oss på internett, telefon, personlig eller på annen måte. Mange av disse opplysningene gir du oss selv når du bruker tjenestene våre eller selv tar kontakt - for eksempel når du registrerer deg med navn og e-post eller adresse. Også opplysninger om teknisk utstyr og påloggingsdata registreres automatisk når du er i kontakt med oss. Det kan for eksempel være informasjon om hvilken type enhet du bruker. Andre data registreres gjennom egne dataanalyser (f.eks. som en del av markedsanalyser eller kundeevalueringer). Eventuelt kan vi også få opplysninger om deg fra utenforstående, som kredittopplysningsbyråer eller betalingstjenester.

2. Hva bruker Zalando dataene mine til?

Zalando behandler personopplysningene dine helt i tråd med gjeldene personvernlovgivning. Vi følger selvfølgelig grunnreglene i personvernlovgivningen når vi behandler personopplysninger. Det betyr at opplysningene om deg bare brukes til de formål som angis i denne personvernerklæringen eller som angis i forbindelse med at dataene samles inn. Det dreier seg først og fremst om kjøpsavvikling, om bestemmelse, personalisering og videreutvikling og om sikkerheten i tjenestene våre. Innenfor rammen av den strenge norske/europeiske personvernlovgivningen bruker vi personopplysningene om deg også til andre formål; som produktutvikling, vitenskapelig forskning (spesielt maskinell læring, kunstig intelligens og deep learning) og markedsforskning, optimalisering av forretningsprosedyrer, behovsbaserte tjenester og personalisert reklame.

3. Personaliserte tjenester

Å fastlegge og utvikle personaliserte funksjoner og tjenester for deg har høy prioritet hos oss. Vi tilbyr deg en individuell shopping-opplevelse og tilbud som er helt tilpasset dine interesser -uavhengig av sted, tid og enheten du bruker. Behandling av opplysningene om deg for personalisering av tjenestene våre inngår derfor som en fast del av tilbudet vårt.

4. Informasjon om nettsider og apper

Vi bruker personopplysningene dine når vi gir deg tilgang til Zalando nettsider og apper. I tillegg til enhets- og påloggingsdataene som oppstår hver gang disse tjenestene brukes, er typen data som behandles og formålet med behandlingen avhengig av på hvilken måte du bruker de funksjonene og tjenestene vi tilbyr. I tillegg bruker vi data som oppstår når tjenestene våre er i bruk for å finnes ut hvordan online-tilbudet vårt anvendes. Vi bruker denne informasjonen bl.a. som en del av shopping-personaliseringen, for å forbedre tjenestene våre og for personalisert reklame.

5. Informasjon om fansider på sosiale media

Zalando har fansider på de sosiale nettverkene Facebook og Instagram (såkalte "fansider"). Vi legger ut og deler innhold, tilbud og produktanbefalinger på fansidene våre. Nettverksoperatørene registrerer hvordan du bruker fansidene med hjelp av informasjonskapsler og annen, tilsvarende teknologi hver gang du er inne på en fanside på Facebook eller Instagram. Fanside-operatørene kan se generell statistikk om interesser og demografiske trekk (f.eks. alder, kjønn, region) hos de som besøker fansidene. Når du bruker sosiale nettverk, vil typen, omfanget og formålet med å behandle disse opplysningene stort sett bestemmes av operatøren av det sosiale nettverket.

6. Nyhetsbrev

Vi tilbyr deg forskjellige nyhetsbrevtjenester som inkluderer

  • Inspirasjonsinnhold slik som oppdatering om merker, trender, tilbud, salg, kategorier;
  • Påminnelser f.eks. når prisen for en ting på ønskelisten din settes ned, hvis ting i posen glemmes eller hvis du spurte om en størrelsespåminnelse;
  • Undersøkelser som f.eks. prøver å finne ut om du likte tingene du kjøpte;
  • Personlige anbefalinger om ting vi tror du vil like basert på tidligere bestillinger og søkeadferd;
  • Oppdateringer fra påvirkere eller merker som du følger på siden vår.

Hvis du har meld deg på nyhetsbrev, vil du motta noen av nyhetsbrevtjenestene som beskrevet over (avhengig av omfanget av abonnementet ditt). Det finnes også tjenestespesifikke nyhetsbrev som er integrerte deler av en spesiell tjeneste.

Du vil f.eks. bare motta nyhetsbrevet Zalando Lounge hvis du er medlem av shoppingklubben Zalando Lounge. Du vil trenge et Zalando Lounge-nyhetsbrev slik at du kan få informasjon om aktuelle, kortvarige tilbud og benytte fordelene med shoppingklubben.

7. Individuelle produktanbefalinger på e-post og push-service

I forbindelse med våre tjenester gir vi informasjon og tilbud fra Zalando på grunnlag av dine interesser. Du kan motta et begrenset antall individuelle produktanbefalinger, undersøkelser og forespørsler om vurdering av produkter fra oss uansett om du abonnerer på et nyhetsbrev eller ikke. I henhold til lovbestemte vilkår bruker vi helst dataene fra dine tidligere bestillinger for å velge individuelle produktanbefalinger.

8. Kuponger

Data som overføres i sammenheng med bruk av en Zalando-kupong ved en bestilling, brukes til å kontrollere og behandle bestillingen og å levere og godskrive kupongen. Dette omfatter å lagre og behandle opplysninger i sammenheng med bruken av kupongen, spesielt med tanke på å hindre bedrageri.

9. Hvordan bruker Zalando mine persondata til reklame

Vi og rekamepartnerne våre bruker personopplysningene dine til personalisert reklame som du får i Zalandos tjenester og på nettsidene og appene til reklame våre. Til dette bruker vi og partnerne våre kjent internetteknologi. På denne måten kan vi fokusere reklamen og gi deg tilbud som faktisk er av interesse for deg. Vi bruker personalisering og presentasjon av nye produkter til å møte brukernes behov og gi deg en personlig shoppingopplevelse som gjør at du vil fortsette å være interessert i tjenestene våre.

10. Hvem gis personopplysningene mine videre til?

Zalando formilder personopplysningene dine bare dersom det er tillatt etter norsk eller europeisk personvernlovgivning. Vi arbeider tett sammen med enkelte tjenesteytere, f.eks. innen kundeservice (f.eks. callsentere), teknisk service (f.eks. serveroperatører) eller logistikk (f.eks. pakkeforetak som DHL). Disse tjenesteyterne har bare tillatelse til å behandle dataene om deg på oppdrag fra oss og på spesielle betingelser. Når vi bruker dem for oppdragsgjennomføring får de tilgang til personopplysningene dine i den grad og det tidsrom som kreves for å levere den ønskede tjenesten. Hvis du handler hos en Zalando-partner vil vi formilde enkelte kjøpsdata til Zalando-partneren (f.eks navn og leveringsadresse), så Zalando-partneren kan levere ut varen du har bestilt.

11. Hvilke personvernrettigheter har jeg?

Under gjeldende forutsetninger sikrer loven deg disse personvernrettighetene: Rett til innsyn (art. 15 GDPR), rett til sletting (art. 17 DSGVO), rett til retting (art. 16 GDPR), rett til begrensning av bearbeiding (art. 18 GDPR), rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR), rett til å klage til Datatilsynet (art. 77 GDPR), rett til å trekke tilbake samtykke (art. 7 avsn. 3 GDPR) samt rett til innsigelse mot databehandling til bestemte formål (art. 21 GDPR). Hvis du ønsker å gjøre bruk av personvernrettighetene dine, kan du når som helst kontakte vår personvernansvarlige på personvern@zalando.no. Du finner mer informasjon i avsnittet Kontakt.

12. Når slettes opplysningene om meg?

Vi lagrer personopplysningene om deg så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de målsetningene som står oppført i denne personvernerklæringen, spesielt for å oppfylle våre forpliktelser iht. avtaler og lovverk. Evt. vil vi lagre personopplysninger også til andre formål, forutsatt at loven tillater lagring til spesielle formål, inkl. som forsvar ved rettslige krav.

13. Hvordan beskytter Zalando persondataene mine?

Vi overfører personopplysningene dine sikkert og kryptert. Det samme gjelder for bestillinger og når du logger deg inn. Vi bruker krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Videre sikrer vi nettsidene og systemene våre med tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse og uvedkommendes tilgang, manipulering og overføring av opplysninger om deg.

14. Endringer i personvernerklæringen

Ved videreutviklingen av nettsidene og appene våre og implementering av ny teknologi for å bedre tjenestene vi tilbyr deg, kan det vær nødvendig å gjøre endringer på denne informasjonen om databeskyttelse. Derfor anbefaler vi deg å lese gjennom den fra tid til annen.

15. Kontaktpersoner

Under personvern@zalando.no kan du kontakte vårt personvern-team for generelle spørsmål angående personvern, samt for å håndheve dine rettigheter.

16. Informasjon om enkeltland

Vår databearbeidelse kan være forskjellig fra tjeneste til tjeneste. Her finner du informasjon om hvilke service-spesifikke avvik som finnes.

17. Informasjon om enkeltland

Hvordan vi behandler data kan variere fra land til land. Her finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes.

18. Om informasjonskapsler

Her finner du informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker. Se oversikt over alle informasjonskapslene vi bruker her.